Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Kde najdete elektronickou omluvenku žáků

V případě že máte zájem omluvit studenta naší školy za neúčast ve vyučování, použijte k tomuto účelu kontaktní formulář.

V kontaktním formuláři vyberte jako předmět zprávy „Omluvenka žáka“. V Omluvenka žáka uveďte důvod nepřítomnosti.

Poznámka: Pole označená jako kontrola proti spamu musíte vždy před odesláním vyplnit.