Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Co ukrývá Stránká Skála?

22.října 2009 se žáci 2A zúčastnili terénního programu CO UKRÝVÁ STRÁNSKÁ SKÁLA? , který připravilo EkoCentrum Brno pro žáky SŠ. V terénu jsme se seznámili s minulostí i současností jedinečné brněnské lokality Stránská Skála. Poznat zdejší rostliny podle klíče pro nás nebyl problém.

Připravila: Mgr.Ottová, kordinátor EVVO