Gaudeamus 2009

Ve dnech 21. 10. – 23. 10. 2009 navštívili žáci všech 4. ročníků studijních oborů XVI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2009 na brněnském výstavišti. 

V rámci předmětu Úvod do světa práce se seznámili s možnostmi pomaturitního vzdělávání. Na veletrhu byly zastoupeny české a zahraniční univerzity, státní i soukromé vysoké školy a vyšší odborné školy, agentury zajišťující studijní a pracovní pobyty v zahraničí a státní i soukromé poradenské instituce. Žáci získali písemné i ústní informace o podmínkách přijetí ke studiu a o možnostech studia na různých vzdělávacích institucích. Také si poslechli prezentace vystavujících škol, které v průběhu veletrhu probíhaly ve dvou přednáškových sálech. Z veletrhu si odnesli kromě užitečných informací i podrobný tištěný katalog, rejstřík studijních oborů a katalog vystavujících škol na CD nosiči. Teď už našim čtvrťákům zbývá jen maličkost: co nejlépe odmaturovat a správně zvolit obor dalšího vzdělávání.

Mgr. Gallistlová, výchovná poradkyně