Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Třídní schůzky

Učebna: 15.00 hod. 16.10 hod.
33 1.A 2.Z
31 1.B 3.OB
29 1.C M4.A
27 M1.A SOŠ3
134 M1.B M4.E
132 2.B 3.B
128 2.A SOŠ 4
208 2.OB M2.E
206 M2.C M2.A
204 M2.B M4.C
202 SOŠ 2 M3.C
302 M1.C M4.F
304 3.Z M3.E
306 3.A ---------
308 M3.B ---------
109 N1 N2
127 M1.D M2.D

Učitelé OV budou podávat informace v přízemí, v prostoru před Svářečskou školou.

9.11.2009 Ing­..Krška Karel
zástupce ředitelky pro TV