Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Podávání přihlášek a přijímací řízení pro školní rok 2010/2011

Termín podávání přihlášek

– na denní studium do 15. března 2010

1. kolo přijímacího řízení

Termín přijímacího řízení je od 22. dubna do 7. května 2010.

2. kolo přijímacího řízení

Druhé, případně další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy dle potřeby.

Přehled oborů, přihláška, podmínky přijetí.