Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení pro obor 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ-SILNOPROUD – I.kolo

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 453 84,20 ano
2 329 73,30 ano
3 82 72,50 ano
4 782 71,70 ano
5 17 71,70 ano
6 132 70,80 ano
7 466 68,30 ano
8 48 68,30 ano
9 27 67,50 ano
10 777 67,50 ano
11 956 67,50 ano
12 605 65,80 ano
13 741 65,80 ano
14 951 65,80 ano
15 542 65,80 ano
16 371 65,80 ano
17 421 65,00 ano
18 42 65,00 ano
19 486 65,00 ano
20 10 64,20 ano
21 351 64,20 ano
22 155 63,30 ano
23 100 63,30 ano
24 338 60,80 ano
25 465 60,00 ano
26 320 59,20 ano