Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení pro obor 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE – I.kolo

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 473 81,10 ano
2 309 76,20 ano
3 939 71,70 ano
4 467 71,70 ano
5 4 69,20 ano
6 308 68,30 ano
7 214 68,30 ano
8 823 67,50 ano
9 268 67,50 ano
10 683 67,50 ano
11 796 66,70 ano
12 41 65,80 ano
13 678 65,00 ano
14 522 65,00 ano
15 635 65,00 ano
16 653 64,20 ano
17 36 64,20 ano
18 946 64,20 ano
19 609 62,50 ano
20 366 61,70 ano
21 281 61,70 ano
22 721 60,80 ano
23 680 60,00 ano
24 646 56,70 ano
25 902 50,00 ne