Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Nová učebna pro obor Mechanik elektrotechnik

Již nyní připravujeme pro Vás do nového školního roku 2010/2011 zcela novou odbornou učebnu pro výuku oboru Mechanik elektrotechnik. Učebna bude vybavena ojedinělým speciálním cvičebním zařízením pro programování moderní domovní elektroinstalace. Na tomto zařízení lze provádět simulace ovládání inteligentní a komfortní elektroinstalace pro bytovou a průmyslovou výstavbu dle nejnovějších trendů pro tento trh.

M.