Výsledky II.kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku do 2.kola přijímacího řízení byli přijati. Rozhodnutí o přijetí lze osobně převzít dne 24.5.2010 ve škole.Po tomto datu budou rozhodnutí odeslána poštou. Upozorňujeme na nutnost odevzdání Zápisového lístku do pěti dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí.