Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK – jednoleté zkrácené studium

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 1435 81,40 ano
2 8868 72,20 ano
3 6726 72,00 ano
4 2530 71,90 ano
5 7679 71,30 ano
6 7201 70,70 ano
7 1088 70,40 ano
8 44 68,40 ano
9 4287 67,70 ano
10 809 66,50 ano