Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 26-41-L/506 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA – dálková nástavba

Pořadí Identifikační číslo Body celkem Přijat
1 8982 86,10 ano
2 3848 81,90 ano
3 8062 80,70 ano
4 7837 77,70 ano
5 5436 77,60 ano
6 9806 73,50 ano
7 8501 71,00 ano
8 9782 70,00 ano
9 638 69,30 ano
10 5699 68,20 ano
11 3637 67,90 ano
12 5933 66,70 ano
13 3065 65,80 ano
14 2019 64,70 ano
15 6127 57,40 ne