Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Nová učebna pro obor Mechanik elektrotechnik

Zcela nová odborná učebna pro výuku oboru Mechanik elektrotechnik. Učebna je vybavena ojedinělým speciálním cvičebním zařízením pro programování moderní domovní elektroinstalace. Na tomto zařízení lze provádět simulace ovládání inteligentní a komfortní elektroinstalace pro bytovou a průmyslovou výstavbu dle nejnovějších trendů pro tento trh.