Seznam žáků a organizace soutěže v kategorii 3D modelování ve dnech 17.3.,24.3. až 25.3.2010

Školní soutěž ve 3D modelování proběhla ve 4. ročnících maturitních oborů. Žáci modelovali jednotlivé součásti podle předlohy výkresu, součásti spojili do sestavy a nakonec vytvořily výkres sestavy.

Pokyny pro modelování byly promítány po celou dobu soutěže na projekční plátno, aby je soutěžící měli neustále k dispozici. Čas práce na sestavě byl omezen na 1,5 hodiny a bylo sledováno pořadí ukončení práce.

Jednotlivé výkresy byly nakonec zálohovány, vytisknuty na multifunkční tiskárně a připraveny tak k vyhodnocení.

17.3. středa, 12:35–17

Třída Příjmení
N2 Koumal
  Mrázek
M4.F Ondrůj
  Bilovský
  Pražák
  Kunst
  Pecina
M4.E Tebich

24.3. středa, 12:35–14:00

Třída Příjmení
M4.C Válek
  Sedlář
  Kašpar
  Drechsler
  Nedorostek
  Vysoký
  Kiesel
  Sedláček
  Forst
  Horák
  Valenta
  Švec
  Jůza

25.3. čtvrtek, 14:30–16:05

Třída Příjmení
M4.F Studýnka
  Svoboda
  Sladký
  Procházka
  Weiss
  Putna
  Vaňatka
  Šebesta
  Winter

Zadání pro kategorii 3D modelování v SolidWorksu

  1. Přihlaste se k doméně Trnkova vašim přihlašovacím jménem a heslem
  2. Z nabídky Start spusťte program SolidWorks pro 3D modelování
  3. Podle předlohy na vaší stanici vymodelujte první díl.

Ihned po zahájení modelování jej uložte do svého adresáře (díl1– Vonásek-soutěž) a během modelování jej průběžně ukládejte. 4. Podle předlohy na vaší stanici vymodelujte díl 2, kterým lze protáhnout dílem 1. Je nutné upravit míry výřezu dílu 2 a tloušťky pacek (16,16,16). Uložte díl 2 (díl2– Vonásek-soutěž) a průběžně jej ukládejte během modelování. 5. Vytvořte sestavu z obou dílů 1 a 2 a spojte jejich polohu čepem, který vytvoříte jako třetí díl. Uložte sestavu do svého adresáře (sestava- vonasek- soutěž.sldasm). Zkontrolujte vzájemný pohyb obou dílů. 6. Vytvořte výkres sestavy tří dílů. Použijte šablonu s razítkem a4-sos.slddrt. Uložte výkres pod svým jménem (výkres – vonasek – soutěž.slddrw) 7. Hodnotí se dodržení zadání, přesnost modelování, plná určenost dílů, vzájemné vazby ve skice, vytvoření sestavení, vazby v sestavě, zobrazení sestavy, vytvoření výkresu a rychlost kreslení.

Vzorový výkres pro kategorii 3D modelování

image004

Vyhodnocení soutěže 3D modelování v SolidWorksu

Tabulka umístění nejlepších prací studentů:

Pořadí Příjmení Třída
1 Koumal N2
2 Studýnka M4.F
3 Sedlář M4.C
4 Sedláček M4.C
5 Nedorostek M4.C
6 Horák M4.C
7 Valenta M4.C
8 Válek M4.C
9 Švec N2
10 Mrázek M4.F
11 Tebich M4.E

Soutěž probíhala v několika kolech, daných výukou ve třídách M4.C a M4.F. Soutěžící měli na modelování limitovanou dobu – 1,5 hod. Jejich práce byly zálohovány a vytisknuty pro potřeby hodnotící komise.

V hodnotící komisi tvořili učitelé, kteří vyučují CAD: ing. Krejčí, ing. Šlais, mgr. Rafaj a ing. Kolegar. O soutěž byl z řad studentů velký zájem a probíhala ve zdravé sportovní atmosféře.

Vítězové byli odměněni věcnými cenami (flash paměti 8GB, 4GB, a 2GB) a diplomem školy.

Diplom pro kategorii 3D modelování

image005

Fotogalerie z průběhu soutěže 2D a 3D v učebně počítačů

image006 image007 image008