Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Zahájení školního roku 2010/2011

Školní rok 2010/2011 bude zahájen ve středu 1. září 2010 podle následujícího harmonogramu:

I. ročníky (učební i maturitní obory včetně denní nástavby a zkráceného studia) 08.00 hod.
II. ročníky (učební i maturitní obory) 10.00 hod.
III. ročníky (učební i maturitní obory) 11.00 hod.
IV. ročníky (maturitní obory) + N2 11.00 hod.
Dálkové studium (první ročníky) 14.30 hod.

Rozdělení žáků do tříd a čísla učeben, ve kterých zahájení školního roku proběhne bude 1.9. 2010 vyvěšeno ve vestibulu školy.

Výuka dálkového studia ve třídách DEPE 2 a DPT 2 začíná 6.9. 2010 – 14.30 hod.

Výuka dálkového studia ve třídách DPT 3 a DEPE 3 začíná 7.9. 2010 – 14.30 hod.

17.6. 2010
Ing.Krška Karel
zástupce ředitelky školy