Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Den otevřených dveří

 • sobota 10. 12. 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
 • sobota 14. 1. 2012 od 9.00 do 15.00 hod.
 • sobota 28. 1. 2012 od 9.00 do 15.00 hod.
 • sobota 18. 2. 2012 od 9.00 do 15.00 hod.

PRO ZÁJEMCE I MIMO DANÉ TERMÍNY.

V jiných pracovních dnech individuálně na základě telefonické domluvy – Mgr. Jan Melichar, tel.: +420 544 422 881

 • Poskytneme Vám informace o možnostech studia a výběru vhodného oboru.
 • Rádi Vám vysvětlíme podmínky přijetí ke studiu a předáme Vám i další informační materiály.
 • Provedeme Vás areálem školy, učebnami praktického a teoretického vyučování i domovem mládeže.

Při Vaší návštěvě poznáte

PROSTORY NAŠÍ ŠKOLY

 • počítačové učebny
 • jazykové učebny
 • učebny s audiovizuální a interaktivní technikou
 • laboratoře programování CNC strojů
 • učebnu automatizace
 • elektrolaboratoře
 • dílny strojních oborů
 • dílnu progresivních CNC strojů atd.

DOMOV MLÁDEŽE

 • pokoje Domova mládeže
 • školní jídelnu

SPORTOVIŠTĚ ŠKOLY

 • ping-pongový areál
 • minigolfové hřiště
 • tenisové kurty
 • víceúčelové sportovní hřiště

Informace o studiu Vám kdykoliv ráda podá paní Věra Koutná, tel.: +420 544 422 815, mobil: +420 774 990 785, e-mail: koutna@sos-soubrno.cz

Rádi Vás také uvítáme v našem stánku na Veletrhu středních škol v Brně ve dnech 25. – 26. 11. 2011

|| Garant: Jan Melichar, Roman Moliš ||