Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Jsme na facebooku!

Najděte si na nás na facebooku a staňte se našimi fanoušky!!! Jak na to, najdete na obrázku – hledejte nás pod oficiálním názvem školy (SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno). soš-facebook