Přebor školy v nohejbale, trojice

pátý ročník mezitřídního turnaje.

Místo konání

víceúčelové hřiště školy

Datum konání

20.října 2010 – od 7.30 první utkání

Družstva

do soutěže se mohou hlásit trojice hráčů z jedné třídy. Každá trojice může mít jednoho náhradníka. Z jedné třídy se může přihlásit pouze jedno družstvo !

Přihlášky do turnaje

do 15.10. do 9.00 – čím dříve, tím lépe. Později přihlášená družstva nebudou do turnaje přijata. Přihláška bude odevzdána na formuláři, který si vyzvednete u tělocvikářů (kabinet.č.30). Družstva si předem zajistí omluvení ze školy případně odborného výcviku.

Hrací systém a rozlosování turnaje bude určeno podle počtu přihlášených družstev.

Rozpis utkání a pokyny pro účastníky budou vyvěšeny na nástěnce tělocvikářů.
Hráči se snimi seznámí a budou se jimi řídit.

Mgr Jan VÁNĚ

pořadatel turnaje

Ing.Iva ŽÁKOVÁ
ředitelka SOŠ a SOUSaE