Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

ENERSOL EVVO 2011

PROGRAM ENVIRONMETÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě

7. ročníku soutěže ENERSOL se v letošním roce zúčastnilo 43 projektů z Jihomoravského kraje. Žáci Tomáš Bannert, Petr Černoch ze SOŠ 3 a Stanislav Kozel ze SOŠ 4 zpracovali projekty z oblasti environmentálního vzdělání pod názvy:

  • Využití solárních elektráren pro soukromé účely
  • Úspory energií v bytech a domech

Stanislav Kozel byl porotou vybrán z 43 odevzdaných prací k prezentaci svého projektu v krajském kole v Letovicích a umístil se na krásném 3.místě. Standa tak bude naši školu reprezentovat v březnu v národním kole v Jihlavě. Naši žáci získali ocenění „STRATEGICKÝ PARTNER NÁRODNÍHO PROJEKTU ENERSOL 2011“ a patří jim poděkování za zpracování projektů a příkladnou reprezentaci školy.

Fotogalerie

Certifikáty

Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO a strategický partner ENERSOL 2011