Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Mezinárodní soutěž žáků oboru elektrikář – silnoproud na naší škole

V rámci projektu ZUWINS (budoucí oblast Vídeň-dolní Rakousko-jižní Morava) proběhne na naší škole mezinárodní soutěže žáků v oboru elektro – silnoproud. Tato soutěž se bude konat v úterý a ve středu 5 – 6. 4. 2011. Soutěžit mezi sebou budou skupiny žáků ze z České republiky (žáci z Brna, Znojma a Hodonína) a Rakouské republiky ( žáci ze škol ve Vídni a Amstettenu). Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže bude ve středu 6. 4. 2011 v 11:00 hod., Krajský úřad města Brna, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška.