Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Třídní schůzky

Třídní schůzky – časový plán a rozmístění tříd.- 13.4.2011

Učebna: 15.00 hod. 16.10 hod.
33 Z.A 3.A
31 Z.B M1.B
29 1.A M3.B
27 1.B M3.C
134 M1.A M3.D
132 2.A SOŠ 3
128 2.B M4.A
208 M3.A M4.B
206 M2.A M4.C
204 M2.B M4.E
202 M2.C SOŠ 4
302 M2.D 1.C
304 3.B -------
306 3.OB -------
308 2.C --------
109 N1 N2
127 Informace učitelů odborného výcviku

11.3.2011 Ing­..Krška Karel
zástupce ředitelky pro TV