PŘEBOR PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V TENISE

Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na devátý ročník přeboru pedagogických pracovníků brněnských středních škol v tenise. V letošním roce je tento turnaj znovu otevřen i pro kantory základních škol.

Všeobecná ustanovení :

Pořadatel : SOŠ a SOUSaE, Trnkova 113, 628 00 B R N O
Termín : pondělí 16.května 2011 od 12.00 hod
Místo : tenisové kurty SOŠ a SOUSaE, Jedovnická l0., zast. Novolíšeňská, konečná trolejbusů 26 a 25 nebo trasa tramvaje 8 nebo autobusu 58 a 55 ze Staré osady
Startují : pedagogičtí pracovníci všech typů středních a základních škol Brna. Z každé školy se mohou zúčastnit tři hráči. Hlásit se mohou i ženy, bude-li jich dost mají svůj turnaj. Jinak jsou losovány mezi muže.
Přihlášky : do 10.května 2011 na adresu Mgr.Jan Váně, SOŠ a SOUSaE Trnkova 113, Brno nebo raději na mail. : sousae.vane@ seznam.cz
Startovné : 100, Kč za každého přihlášeného hráče – uhradit při příchodu na turnaj
Hrací systém : bude stanoven pořadatelem podle počtu přihlášených hráčů
Hrací povrch kurtů : umělá tráva
možno hrát současně na třech kurtech
Rozhodčí : hráči rozhodují svá vlastní utkání sami. Požádají-li, bude jim rozhodčí přidělen.
Míčky pro hru : dodá pořadatel
Losování hráčů : proběhne po uzávěrce přihlášek 10.5. Bezprostředně po losování bude na Vaše mailové adresy (uvést v přihlášce !!) rozlosování, včetně předpokládaného zahájení Vašeho prvního utkání, zasláno.
Občerstvení : v průběhu turnaje zajistí pořadatel soutěže
Ceny pro vítěze 😐 mimo dobrého pocitu ze hry a příjemného uspokojení z pěkného umístění jsou pro hráče-semifinalisty připraveny věcné ceny.
Vítěz turnaje se stane na rok držitelem putovního poháru, který má právě ve vlastnictví loňský nejlepší hráč Bob HŘEBÍČEK.
 

Celá zpráva včetně přihlášky ke stažení zde

Mgr.Jan V Á N Ě
učitel TV
organizátor soutěže
tel.: 544422843 SOŠ a SOUSaE

606533543

Ing.Iva Ž ÁK O V Á

ředitelka SOŠ a SOUSaE

ředitelka soutěže