Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 23-44-L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Pořadí Identifikační číslo Bodů celkem Přijat
1 448 182,90 ano
2 109 182,20 ano
3 397 182,10 ano
4 379 181,00 ano
5 251 178,40 ano
6 443 169,20 ano