Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Výsledky přijímacího řízení na obor 2344L/01 MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Pořadí Identifikační číslo Bodů celkem Přijat
1 370 186,00 ano
2 490 184,70 ano
3 347 183,70 ano
4 189 182,60 ano
5 375 182,00 ano
6 341 181,00 ano
7 111 179,30 ano
8 165 179,20 ano
9 88 178,80 ne
10 496 178,70 ano
11 417 178,10 ano
12 248 176,50 ano
13 206 172,50 ano