Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Europass

Absolventi naší školy získávají ke svému závěrečnému vysvědčení, Výučnímu listu, nebo Maturitnímu vysvědčení, dokument, který se oficiálně nazývá Europass-dodatek k osvědčení. Smyslem dodatku je popsat kompetence nabyté během studia tak, aby si zaměstnavatel v zahraničí udělal obrázek o tom, co absolvent daného oboru z České republiky umí.

Více informací najdete na stránkách Národního centra Europass Česká republika www.europass.cz.

Mgr. Dagmar Gallistlová, výchovná poradkyně