Projektový týden 2011

Na naší škole ve dnech 16.6. –22.6. 2011 proběhl tzv. projektový týden. Zúčastnili se jej žáci 2. ročníků učebních oborů:

 • Elektrikář – silnoproud –8 žáků
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje –8 žáků
 • Obráběč kovů –28 žáků
 • Nástrojař –3 žáci
 • Strojní mechanik –8 žáků.

Žákům byly zadány následující žákovské projekty:

 • Elektrikář – silnoproud
  • Návrh transformátoru pro nabíječku akumulátorů
  • Návrh transformátoru pro montážní lampu
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • Návrh dekodéru v kódu BCD do kódu BCD+3
  • Návrh dekodéru v kódu BCD+3 do kódu BCD
 • Obráběč kovů
  • Frézování upínky
  • Soustružení hřídele s kuželem
  • Montáž převodovky
  • Broušení úhlové podložky
 • Nástrojař a Strojní mechanik
  • Uložení hřídele v radiálních kuličkových ložiskách

Během projektového týdne žáci navrhli, vypočítali, nakreslili v PC potřebnou dokumentaci, vyrobili navrhované výrobky které pak 21. 6. 2011 prezentovali před spolužáky a odbornou komisí. Na závěr došlo k vyhodnocení celého projektu.

Projektový týden pro žáky i vyučující byl přínosem a splnil svůj předpokládaný záměr.