Závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů

V průběhu měsíci červnu do 24. 6. 2011 proběhli na naší škole závěrečné zkoušky tříletých učebních oborů. Závěrečná ,,nová,, zkouška je založena na jednotném zadání pro každý obor. Na jeho tvorbě se podílely školy, zaměstnavatelé a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání.

Zkoušky jsou stejně náročné na všech školách, které používají jednotné zadání. Nové závěrečné zkoušky jsou podnětem ke zlepšování kvality školy. Absolventi jsou tak lépe připraveni na své povolání.

Všichni žáci úspěšně vykonali tuto závěrečnou zkoušku.