Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Adopce zvířat v ZOO Brno 2011

V roce 2011 jsme obnovili adopci vlka arktického, maskota našeho sportovního družstva, a přispěli jsme na chov surikaty. Částkou 7.050,– Kč přispěli žáci i zaměstnaci školy. Letos můžeme zdarma využít jeden z nabídky výukových programů v ZOO Brno.Kromě adopčního osvědčení jsme získali také sponzorskou samolepku, pexeso, popisku u zvířete. Název naší školy je uveden na adopční tabuli, ve výroční zprávě i na internetových stránkách ZOO Brno.

Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO