Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Lyžařsky kurz 2012 v peci pod Sněžkou

Žáci naší školy se zúčastnili lyžařského kurzu v hojném počtu-23 žáků. S nimi byli 2 učitelé, též instruktoři lyžování,Mgr.Bo­brovský-ved.LVZ, Mgr.Váně-instr., též zdravotník. Doprava byla zajištěna od parkoviště před školou v Brně, Trnkova 113 s odjezdem v 8.00hod.,před odjezdem bylo provedeno školení o chování během dopravy. Výcvik, aktivita, pokroky a chování žáků na lyžařském svahu- vše v pořádku, drobné . kázeňské přestupky řešeny na místě.

Vybavení žáků bylo kvalitní, pro výcvik snowboardu byla povinná helma, drobné doseřízení
se provedlo v odborném skiservisu v místě konání. Stravování bylo na velmi dobré úrovni-plná penze včetně pitného režimu ke stravě a svačiny
po odpoledním lyžařském výcviku.

Účastníkům LVZ bude zapsána známka do ŽK z praktické i teoretické části lyžování
vedoucím družstva v hodině TV.

Nejlepší lyžaři s celkovým hodnocením- výborný, dostanou licenci demonstrátor. Navrhuji obnovit tradici LVZ ve Velké Úpě (Pec p.Sněžkou)z důvodu velmi dobrých lyžařských podmínek.