Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Sbírka pro fond SIDUS

V posledních únorových dnech ve škole proběhla jedna z prvních jarních charitativních akcí
- díky studentům třídy M4D Kristýně Seidlové a Vojtěchovi Víškovi velmi úspěšná – . Probíhala pouze v prostorách školy mezi žáky, pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci, a byla vybrána úžasná suma – 2 120 Kč pro fond SIDUS – občanské sdružení, které těmito penězi přispívá na zlepšení podmínek dlouhodobě hospitalizovaných dětí po celé ČR, které jsou odkázány na školní výuku v nemocničním zařízení.