Schůzka Parlamentu školy 15.3. 2012

Dne 15.3. 2012 se opět uskutečnila schůzka ŠKOLNÍHO PARLAMENTU. Žáci za účasti ředitelky školy ing. Ivy Žákové a koordinátorky parlamentu školy PhDr. Jany Mazourkové mohli prodiskutovat své problémy s paní ředitelkou, později se diskutovalo se zástupcem pro odborný výcvik ing. Vítězslavem Procházkou. Studenti vedle vznesených požadavků (např.školní akce) také chválili kromě jiného dobré vybavení tříd, ale i vyřešení problémů, o kterých se mluvilo na minulé schůzce. Účast žáků byla téměř stoprocentní. Byla projevena aktivita ze strany studentů, kteří mají zájem o řešení problémů. Student Marek Vyoral z 2.C třídy je dokonce členem Krajského parlamentu mládeže. Bude nás jistě dobře reprezentovat na jarním setkání mládeže.