Matematický klokan

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky, kde je pořádána Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP. Jako již tradičně se do letošního ročníku soutěže zapojila také naše škola. V pátek 16. 3. 2012 se v kategorii Junior (1.a 2. ročníky) zúčastnilo testu s 24 úlohami 38 žáků a v kategorii Student (3. a 4. ročníky) 33 žáků.

Pořadí

kategorie Junior kategorie Student
1. Marek Vyoral, 2C 1. Martin Ondráček, 3A
2.-3. Lukáš Švehla, M1B 2. Václav Dočekal, M3C
2.-3. Jan Slavík, M2A 3. David Leikep, M3B

Opět se ukázalo, že v této soutěži nezáleží na známkách z matematiku ani na tom, zda žák studuje maturitní či učební obor. Úspěšný v „Klokanovi“ může být každý, protože pěkný výsledek zaručuje především chytrá hlava a schopnost logického uvažování.

Všem žákům, kteří se umístili na prvních třech místech, bylo slavnostně předáno osvědčení o účasti a věcné ceny. Ještě jednou gratulujeme!

Ing. Iva Vogtová
předsedkyně předmětové komise matematiky