Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Změna ředitele školy a změna názvu školy

Na základě jmenovacího dekretu s účinností od 1. 8. 2012 byl jmenován na pracovní místo ředitele Ing. Roman Moliš.

Na základě dodatku ke zřizovací listině se mění název příspěvkové organizace (školy) na Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113. Tento doddatek zřizovací listiny nabývá účinnost dnem 1. 9. 2012.