Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Třídní schůzky 14.11.2012 – časový plán a rozmístění tříd.

Učebna: 15.00 hod. 16.10 hod.
33 Z.A N2
31 Z.B 3.A
29 Z.C 2.A
27 1.A 3.B
134 1.B 3.C
132 1.C M3.A
128 M1.A M4.A
208 M1.B M4.B
206 N1 M4.C
204 2.B -----
202 2.C -----
302 M2.A -----
304 M2.B -----
127 Informace učitelů odborného výcviku

Termín vánočních prázdnin: 22.12.2012 až 2.1.2013 – výuka začíná 3.1.2013 rozvrhem lichého týdne.

25.10.2012


Ing..Krška Karel
zástupce ředitele pro TV