Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

DO SVĚTA

V listopadu k nám do školy přijeli čtyři žáci s učitelem z naší partnerské školy v rakouském Amstettenu. Pokračovala tak výměna v rámci projektu Do světa. Školu v Amstettenu jsme navštívili v roce 2011 se šesti žáky a učitelem odborného výcviku. V roce 2012 jsme se na pozvání zúčastnili slavnostního otevření nové budovy školy. Během listopadového týdne si rakouští žáci prohlédli naši školu i Brno, navštívili firmu ABB, Technické muzeum i Špilberk. Zúčastnili se výuky v praktickém vyučování. Jazyková bariéra na technické úrovni skoro neexistovala. Naši žáci i učitelé využili jazykové znalosti němčiny i angličtiny. Kolegové v Amstettenu i my se těšíme, že spolupráce bude v roce 2013 pokračovat.

Mgr. Zdeňka Ottová