Hodnocení LVVZ – ve Velké Úpě

 • doprava byla zajištěna od parkoviště před školou v Brně, Trnkova 113 s odjezdem v 8.30hod.
 • před odjezdem bylo provedeno školení o chování během dopravy
 • výcvik, aktivita, pokroky a chování žáků na lyžařském svahu- vše v pořádku, drobné . ..kázeňské přestupky řešeny na místě
 • vybavení žáků bylo kvalitní, pro výcvik snowboardu byla povinná helma, drobné doseřízení

  se provedlo v odborném skiservisu v místě konání

 • stravování bylo na velmi dobré úrovni-plná penze včetně pitného režimu ke stravě a svačiny

  po odpoledním lyžařském výcviku

 • účastníkům LVVZ bude zapsána známka do ŽK z praktické i teoretické části lyžování

  vedoucím družstva v hodině TV

 • nejlepší lyžaři s celkovým hodnocením- výborný,dostanou licenci demonstrátor
 • obnovit tradici LVVZ ve Velké Úpě (Pec p.Sněžkou)
 • demonstrátoři příští rok z řad tohoto kurzu
 • foto do školního Zpravodaje a na stránky školy
 • drobné zranění palce na levé ruce u Miroslava Zizlera, zapsáno do knihy úrazů
 • návrat byl dle plánu dodržen, a to v sobotu 12.1.2013 v 18­.30hod. na parkoviště před školou

V Brně dne 14.1. 2013
vedoucí LVVZ

Mgr.Martin Bobrovský