Den otevřených dveří a Fyzika hrou 26. 1. 2013

26. 1. 2013 byl na naší škole byl uspořádán den otevřených dveří a souběžně probíhala názorná a hravá prezentace fyzikálních pokusů ,,Fyzika hrou“. Obě tyto akce se setkaly se zájmem jak široké veřejnosti, tak i ze strany zájemců o studium na naší škole. Pozvání také přijal pan. Ing. Stanislav Juránek náměstek hejtmana Jihomoravského kra­je.

O škole

Střední škola strojírenská a elektrotechnická je vzdělávací zařízení s dlouholetou tradicí ve výchově mládeže ve studijních a učebních oborech v denním studiu, nástavbovém denním i dálkovém studiu, zkráceném studiu. Dále škola zajišťuje rekvalifikační kurzy pro krajskou pobočku Úřadu práce české republiky v Brně a školení pro získání osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.

Prezentace Fyzika hrou:

Aby se fyzika mohla stát zábavou i pro žáky ostatních škol a širší veřejnost, připravil pan učitel Ing. Vítězslav Prokop názorovou a hravou prezentace fyzikálních pokusů ,,FYZIKA HROU“

Tato prezentace byla předvedena nejen v den otevřených dveří, ale také nabídnuta ZŠ a jejich žákům především druhého stupně ZŠ (7. – 9. ročníku). Nabídky k 30. 1. 213 dosud využilo 28 tříd, celkem žáků 432, učitelů 35 ze ZŠ z Brna a jeho okolí, 6 studentů PFMU Brno.

Fyzikální jevy a poučky které jsou prezentovány

 • Velký magnet
 • Člověk – zdroj elektrického proudu
 • Elektřina točením
 • Elektřina taháním
 • Od elektromagnetu k transformátoru
 • Ampérovo pravidlo
 • Magnet, cívka, elektrický proud
 • Hliníkové předměty a magnety
 • Jezdítko
 • Elektrické dělo
 • Dvě jablka a hodiny
 • Tři jablka a kalkulačka
 • Kouzelný čtverec
 • Hlinkové kruhy a magnet
 • Zdroj velmi vysokého napětí
 • Elektrický motor ze dřeva
 • Elektřina cvakáním

O autorovi prezentace:

Již dříve si Ing. Vítězslav Prokop začal vymýšlet a vyrábět originální, názorné (interaktivní) pomůcky, na kterých je možné zábavnou formou pochopit jednotlivé fyzikální zákony a začal je také používat ve výuce. Jelikož je elektrikář, tak se většina z nich týká elektřiny. Říká jim „hračky“. Snad proto, že dokážou zaujmout všechny generace a donutí (v některých případech, když se nikdo nedívá) hrát si i vážené docenty a profesory a dokonce i nositele Nobelovy ceny za fyziku. Některé z exponátů na první pohled popírají základní fyzikální zákony a návštěvník se musí zamyslet proč a jak fungují. A to je také další účel prezentace.

Autor exponátů pracuje jako učitel odborných předmětů elektro na Střední škole strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113.

Mel.