Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Celostátní literární soutěž – ZE ŠUPLÍKU FANTASIE

Brno 12.03.2013 – Dne 13. března 2013 startuje již 2. ročník celostátní literární soutěže ZE ŠUPLÍKU FANTASIE. V loňském roce se do soutěže, kterou uspořádala brněnská Střední škola KNIH, o.p.s., přihlásilo téměř 140 soutěžících z celé České republiky. Letošní ročník je zaměřen na podporu vzdělání mladých talentovaných žáků středních škol – vítězové obdrží ceny mj. v podobě poukazů na prestižní zahraniční a domácí vzdělávací kurzy.

2. ročník celostátní literární soutěže je společným dílem tří partnerů: Střední školy KNIH, o.p.s., Gymnázia Globe, s.r.o., a Business for Breakfast ČR, s.r.o. Projektový tým, složený z žáků Střední školy KNIH, o.p.s., vypsal letos soutěžní zadání na téma „Schrödingerova kočka“. Soutěžící z řad středoškolských studentů v ČR mohou zasílat své co nejoriginálnější literární počiny prostřednictvím webového rozhraní www.suplikfantasie.cz až do 15. května 2013.

30 % nejlepších soutěžních příspěvků ohodnotí dvoučlenná porota tvořená brněnskou spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a Mgr. Petrou Koktavou z Osvětového klubu. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, nad níž převzalo záštitu České centrum Mezinárodního PEN klubu, proběhne na začátku června 2013.

O pořadatelích:
www.ssknih.cz
www.gymglobe.cz
 www.obchodnisnidane.cz