Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

ENERSOL 2013

Letošního ročníku souteže ENERSOL se zúčastnilo šest žáků naší školy – Jan Slavík,Tomáš Ošťádal, Jakub Petráš z M3A, Martin Záhorský, Adam Sedláček a Matěj Suchý z M4A. Umístění našich projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie bylo velmi dobré.V krajském kole naši školu reprezentoval Jan Slavík z třídy M3A s projektem na téma Malé vodní elektrárny.

Všichni účastníci soutěže dostali ocenění Partner projektu ENERSOL 2013, soutěžící v krajském kole i věcnou odměnu.

Našemu soutěžícímu týmu patří díky i pochvala za reprezentaci školy.

Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO