Výsledky krajské soutěže Mechanik seřizovač 2013

Krajské kolo soutěže v Jihomoravském kraji organizovala Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 dne 20. února 2013. Náplní soutěže byla nejen odborná zručnost ale i vědomosti v oblasti programování řídících systémů Heidenhain a Sinumerik. Soutěže se zúčastnily Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, Střední odborná škola a Sřední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33 a Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113.

Naši studenti Václav DOČEKAL a Zdeněk SOCHOR se umístili na prvním a druhém místě a tím si zajistili postup do celostátního kola.

Celostátní kolo bude probíhat ve dnech 22. – 23. března v Brně.

V Brně dne : 21. února 2013
Pavlík Petr