Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Zahájení školního roku 2013-2014

Školní rok 2013–2014 bude zahájen v pondělí 2. září 2013 podle následujícího harmonogramu:

I. ročníky/učební i maturitní obory včetně denní nástavby a zkráceného studia denního/ 08.00 hod.
II. a III. ročníky /učební i maturitní obory/ 10.00 hod.
IV. ročníky /maturitní obory / + N2 10.00 hod.
Dálkové studium /první ročníky/ 14.30 hod.

Výuka dálkového studia ve třídách DPET 2, DPET 3 a DZE 2 začíná 2.9.2013 ve 14.30 hod.

Rozdělení žáků do tříd a čísla učeben, ve kterých zahájení šk.roku proběhne, bude 2.9.2013 vyvěšeno ve vestibulu školy.

24.6.2013
Iva Vogtová