Závěrečné zkoušky – náhradní a opravné termíny prosinec 2013

Obor Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
23–56-H/01
Obráběč kovů
------------------- 2. 12. 2013
7.00 hod.
------------------
26–52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
2. 12. 2013
7.30 hod.
---------------- 10.12. 2013
7.30 hod.

Uvedené termíny konání závěrečných zkoušek se týkají všech forem studia.

Sraz uchazečů vždy 15 min.před stanoveným začátkem u vrátnice školy.

Dne 2.10. 2013
Zpracoval: Ing.Krška Karel
ZŘTV

Ing.Roman Moliš
ředitel školy