Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

ČESKÉ RUČIČKY – KRAJSKÁ SOUTĚŽ KOVO JUNIOR 2014 – MECHANIK SEŘIZOVAČ

Krajské kolo soutěže v Jihomoravském kraji organizovala Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 dne 27. února 2014. Náplní soutěže byla nejen odborná zručnost ale i vědomosti v oblasti programování řídících systémů Heidenhain a Sinumerik. Soutěže se zúčastnily Střední odborná škola a Sřední odborné učiliště Blansko, Bezručova 33 a Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113.

Umístění žáků:

  1. místo……… Václav pecina, SŠSE Brno, Trnkova 113
  2. místo………. Aleš Hammer, SŠSE Brno, Trnkova 113
  3. místo………. Michal Daněk, SOU Blansko, Bezručova 33

Žáci umístění na prvních dvou místech postupují do celostátního kola, které se koná v termínu 25. – 26.března 2014 v Chomutově.

V Brně dne : 28. února 2014
Pavlík Petr