Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

EDU konference SolidWORKS

Ve spolupráci s firmou SolidVision proběhla u nás dne 9. dubna 2014 EDU konference pro školy. Zástupci zmíněné firmy přednesli 42 účastníkům z 21 škol z celé České republiky příspěvky týkající se novinek ve 3D parametrickém CAD programu SolidWorks i jeho plně integrovaném CAM systému SolidCAM. Dále byla představena technologie 3D skenování, kterou lze využít pro reverzní inženýrství, kontrolu výrobků nebo vytváření (tisku) 3D modelů reálných objektů (osob apod.). Naše škola na této konferenci prezentovala případovou studii parního stroje, jehož reálný model vyrobili žáci učebních oborů v našich dílnách. 3D model poté zpracovali třídy nástavbového studia dle získané technické dokumentace. Avšak s velkým zájmem se setkala také prohlídka dílen automatizace i CNC a pokusů Ing. Prokopa v rámci projektu Fyzika hravě.