Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ENERSOL 2014, 10.-11.4.2014

Mezinárodní soutěžní přehlídka se konala v Otrokovicích za účasti soutěžních družstev ze Slovenska, Rakouska a České republiky. Z naší školy se svým vítězstvím v krajském kole nominoval Jindřich Berger, v národní přehlídce pak obsadil pěkné 4. místo Česká republika se umístila na druhém místě za soutěžícími z Rakouska.

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Ottová, koordinátor EVVO