Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Třídní schůzky – časový plán a rozmístění tříd

16. 4. 2014

Učebna 15:00 hodin 16:10 hodin
27 1C  
29 M1A M4A
33 3A 2B
132 2C  
134 2A  
202 M3A  
204 M3B  
206 3C  
208 3B  
302 1A  
304 M1B  
306 1B  
308 M2A  
127 Informace učitelů odborného výcviku Informace učitelů odborného výcviku

26. 3. 2014 Ing. Dana Brančíková