Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Zaměstnavatelé mají zájem o naše absolventy

Střední škola strojírenská a elektrotechnická uspořádala dne 10. dubna 2014 burzu pracovních příležitostí. Zúčastnili se jí zástupci firem z Brna a z blízkého okolí, např. ABB, Tyco Electronics, Zetor, European Data Project Komořany, Daido Metal, Šmeral. Žáci se seznámili s výrobními programy, pracovními podmínkami a získali další užitečné informace. Personalisté z uvedených firem nám potvrdili vzrůstající zájem o absolventy našich oborů jak studijních, tak učebních. Naši žáci poznali, že po kvalifikované pracovní síle v oblasti elektrotechniky a strojírenství je na trhu práce poptávka.

V Brně dne 14. dubna 2014

Mgr. Dagmar Gallistlová
výchovná poradkyně