Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Interaktivní výstava Naše cesta

4. června se třída N1 v doprovodu třídní učitelky zúčastnila výstavy Naše cesta. Interaktivní výstava je jednou z aktivit projektu Chodicilide.cz, který usiluje o změnu postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením. Žáci se podívali například do speciálně upraveného bytu, seznámili se s různými nástroji, pomůckami a přístupy, které lidé s postižením používají.

Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet manipulaci s ortopedickým vozíkem, orientaci na ulici bez kontroly zrakem, hmatovou dráhu nebo pocity člověka, který neslyší zvuky kolem sebe, vyzkoušeli sporty, hry i různé každodenní činnosti z pohledu člověka s omezením pohybu nebo bez využitíněkterého ze smyslů.