Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Festival vědy na Kraví hoře

V pátek 12. 9. se třídy M1A, M1B, N1, N2 zúčastnily na Kraví hoře Festivalu vědy. I přes nepříznivé počasí a problémy s MHD, která nejezdila kvůli havárii, dorazili žáci v hojném počtu. V hlavním stanu jsme shlédli vystoupení Bez chemie ani ránu a Úžasné divadlo fyziky: Příběh žárovky. Ve vestibulu planetária si žáci mohli prohlédnout stánky jednotlivých fakult brněnských vysokých škol a dalších organizací zabývajících se vědeckým výzkumem a také vyzkoušet řadu pro ně přichystaných aktivit – simulátory, mikroskopy, vyrábění apod.