Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2014 – Výsledková listina

V školním kole soutěže Přírodovědný klokan 2014 zvítězil Lukáš Vlček (M1B) s 68 body,
na 2. – 3. místě jsou s jednobodovou ztrátou Ondřej Bartík (M1B) a
Michal Strýček (M1A).
GRATULUJEME!

Kompletní výsledková listina