Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace vyhlašuje 3.kolo přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná s kritérii pro 2. kolo.


Výsledky přijímacího řízení na š.r. 2017/2018

Uchazeči jsou povinni dle §60g odst. 6) a 7) Školského zákona odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 PRACOVNÍCH DNŮ od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Kritéria pro přijetí ke studiu na šk. rok 2017/2018 - 3.kolo

Soutěž MASO – už jen 10 dní do konce říjnového kola!

Vyřešené říjnové úlohy zatím odevzdalo pouze 5 žáků a 2 učitelé. O to větší šance máte – NEZAPOMEŇTE SE TAKÉ ZAPOJIT, konec října se blíží! http://soutez-maso.webnode.cz/